Menu

Tag: kĩ năng mềm có quan trọng hay không

Jul 04
2018

Một số kỹ năng giải quyết vấn đề trong cuộc sống và công việc

Giải quyết vấn đề là một việc rất cần thiết trong cuộc sống, công việc hay trong học tập. Mỗi ngày, chúng ta đều phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Nếu bạn có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên vui vẻ, thoải mái và hạnh […]

Jul 04
2018

Một số kỹ năng làm việc nhóm cần thiết trong công việc

Kỹ năng làm việc nhóm là một nhóm người cùng nhau thực hiện một công việc và cùng hướng tới mục tiêu chung. Khi làm việc nhóm bạn sẽ học hỏi được nhiều kiến thức mới từ các thành viên trong nhóm từ đó giúp bạn hoàn thiện bản thân tốt hơn. Thế nhưng, khi […]